Autod, Töömasinad, Kaubikud

Enamik tarbe- ja erasõidukitest on varustatud mootori jahutussüsteemiga ja samaaegselt ka salongiküttesüsteemiga. Talvel või ka külmas kliimas tarbib külma mootoriga sõiduk paraku ka rohkem kütust, millest sõltuvalt võib väheneda ka mootori eeldatav eluiga, kui see ei tööta optimaalsel töötemperatuuril.

AUTOTERM Flow 5D/5B vedeliksoojendi on välja töötatud kasutamiseks nii tarbe- kui ka erasõidukitel. Soojendit kasutatakse mootoriplokis ringleva jahutusvedeliku eelsoojendamiseks, mille tulemusena kaasneb ka kütuse kuluefektiivsus ja külmkäivitustest tingitud mootori kulumise vähenemine, pikendades niimoodi märkimisväärselt mootori eluiga.

Samuti on otseses sõltuvuses jahutussüsteemi temperatuurist saadava soojuse hulk, mis suunatakse salongi kütmiseks. AUTOTERM Flow 5D/5B soojendab mootoriploki ja ka samas varustab salongi sooja õhuga, mille tulemusena sulatatakse jäätunud aknad, ilma et mootor käiks.

Temperatuuritundliku kauba ja niiskuse eemaldamiseks kaubaruumist saame pakkuda AUTOTERM Air 4D õhksoojendit. Seda 4 kW õhksoojendit on võimalik eelseadistada hoidmaks kindlat temperatuuri kaubaruumis juhul, kui koos õhksoojendiga on paigaldatud kas eraldi temperatuuriandur või kui soojendi juhtimiseks on samasse ruumi paigaldatud integreeritud temperatuurianduriga Autoterm digitaaltaimer PU-27 OLED.

Õhksoojendid

Autotermi pakutavad sõltumatud diiselküttel töötavad õhksoojendid ja küttesüsteemid on hõlpsalt ning mugavalt paigaldatavad Teie masinasse.

Vedeliksoojendid

Autotermi pakutavad sõltumatud diiselküttel töötavad vedeliksoojendid ja küttesüsteemid on hõlpsalt ning mugavalt paigaldatavad Teie masinasse.